Apoteket AB

0771-450 450https://www.apoteket.se/

Apoteket AB ägs till 100 procent av den svenska och har till uppgift att bedriva detaljhandel med läkemedel. Fram till den 1 Juli 2009 hade Apoteket AB ensamrätt i att bedriva apoteksrörelse och drev fram till dess 945 st apotek runtom i landet , när monopolet avskaffades sålde Apoteket AB 615 av sina apotek till ett antal olika företag.

Apoteket AB bildades 1970 som Apoteksbolaget AB då apoteksväsendet förstatligades och bytte namn till det nuvarande 1998 ,företaget hade 2009 en omsättning på ca 43 miljarder kronor och 10320 anställda på 330 apotek över hela landet. Företaget var även med och startade den svenska sluta-röka-linjen och har också drivit omfattade arbete mot snusning och rökning

Den statliga myndigheten Läkemedelsverket reglerar vilka läkemedel som får säljas i Sverige och vilka av dessa som skall ingå för subventionering i högkostnadsskyddet bestäms av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.