Privatisering av apotek

Omreglering av apoteksmarknaden.

Omregleringen av apoteksmarknaden genomfördes den 1:a Juli 2009 och innebär att det statligt ägda företaget Apoteket AB förlorar sin ensamrätt till detaljhandel inom läkemedel och öppnar således upp marknaden för nya aktörer som vill bedriva denna verksamhet i Sverige. Omregleringen motiveras med att det kommer skapa jobb och ge bättre tillgänglighet för konsumenter än innan.

För att enskilda aktörer ska få driva apotek krävs tillstånd för vilket sökande måste uppfylla en rad krav på lämplighet,farmaceutisk bemanning,att samtliga varor som förordnas av lagen om läkemedelsförmåner ska kunna tillhandahållas samt andra krav på bland annat lokaler och att rådgivning gällande läkemedel ska vara tillgänglig.

I och med omregleringen har Apoteket AB omstrukturerats för att skapa förutsättning för en fungerande konkurrens och har i samband med detta arbete lagt ut ett större antal apotek runtom i landet för försäljning till enskilda aktörer att köpa och fortsätta bedriva verksamheten i.

Förutom att enskilda aktörer med tillstånd kommer få bedriva detaljhandel med läkemedel kommer också vissa receptfria läkemedel få säljas på andra ställen än apotek gemensamt för dessa är att de är passande för egenvård och att allvarliga biverkningar är sällsynta , ett speciellt tillstånd och att kommunen där försäljningen sker kontrollerar densamma.

Den rad databaser som tidigare drivit utav Apoteket AB bestående av register och annan IT-infrastruktur som behövs för att driva apoteksverksamhet kommer göras tillgänglig för godkända aktörer samtidigt som drift och underhållet av databaserna kommer bedrivas av ett från apoteksaktörerna fristående och statligt ägt bolag i övrigt kommer dessa fungera som övrigt.

Prissättning på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna kommer bestämmas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och måste efterföljas av samtliga apotek. Förutom detta kommer parallellimporterade vara tillåtet med vilket menas att import från ett land inom EES av ett läkemedel som får säljas i Sverige men importen får inte skötas av tillverkare eller apoteket som importerar utan av en tredje part.